Địa chỉ: 219/16 (Lầu 1) Đất Thánh, Phường 6, Quận Tân Bình

Số Điện Thoại: 0123 456 7958 – 090 950 2206